ReadyPlanet.com
dot
เกร็ดความรู้ทั่วไป
dot
bulletการดูแลรักษาบ้าน
bulletการดูแลรักษาสวน
bulletความรู้เพื่อสุขภาพ
แบบบ้าน

      บ้านแบบประหยัด                                                      

     บ้านแบบประหยัด

    ขนาด 2.50 x 3.50 เมตร ลักษณะ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

    ราคา  165,000.00 บาท

    โครงสร้างโดยทั่วไป       - โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก ทาสีกันสนิม

                                     - ผนังซีเมนท์อัดแน่นชนิดพิเศษ หนา 12 มม.

                                     - พื้นซีเมนท์อัดแน่นชนิดหนาพิเศษ หนา 20 มม. วัสดุปูพื้นกระเบื้องยาง

                                     - ฝ้าเพดานใช้ T-Bar โครงอลุมิเนียม ติดตั้งแผ่นฝ้าลายสำเร็จรูป

                                     - หลังคา เป็นกระเบื้องลอนคู่ หนา 6 มม.

    ระยะเวลาในการสร้าง 15-45 วัน

 

     บ้านแบบ B            

    บ้านแบบ B

   ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร ลักษณะ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

    ราคา  230,000.00 บาท

   โครงสร้างโดยทั่วไป        - โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก ทาสีกันสนิม

                                     - ผนังซีเมนท์อัดแน่นชนิดพิเศษ หนา 12 มม.

                                     - พื้นซีเมนท์อัดแน่นชนิดหนาพิเศษ หนา 20 มม. วัสดุปูพื้นกระเบื้องยาง

                                     - ฝ้าเพดานใช้ T-Bar โครงอลุมิเนียม ติดตั้งแผ่นฝ้าลายสำเร็จรูป

                                     - หลังคา เป็นกระเบื้องลอนคู่ หนา 6 มม.

    ระยะเวลาในการสร้าง 15-45 วัน

    บ้านแบบ C      

   บ้านแบบ C

   ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร ลักษณะ 1 ห้องโถง

   ราคา  250,000 - 350,000 บาท

   โครงสร้างโดยทั่วไป         - โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก ทาสีกันสนิม

                                     - ผนังซีเมนท์อัดแน่นชนิดพิเศษ หนา 12 มม.

                                     - พื้นซีเมนท์อัดแน่นชนิดหนาพิเศษ หนา 20 มม. วัสดุปูพื้นกระเบื้องยาง

                                     - ฝ้าเพดานใช้ T-Bar โครงอลุมิเนียม ติดตั้งแผ่นฝ้าลายสำเร็จรูป

                                     - หลังคา เป็นกระเบื้องลอนคู่ หนา 6 มม.

    ระยะเวลาในการสร้าง 15-45 วัน

 

   บ้านแบบ D     

  บ้านแบบ D 

   ขนาด 3.00 x 7.00 เมตร ลักษณะ 1 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก 1 ห้องน้ำ

   ราคา  330,000.00 บาท

   โครงสร้างโดยทั่วไป        - โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก ทาสีกันสนิม

                                     - ผนังซีเมนท์อัดแน่นชนิดพิเศษ หนา 12 มม.

                                     - พื้นซีเมนท์อัดแน่นชนิดหนาพิเศษ หนา 20 มม. วัสดุปูพื้นกระเบื้องยาง

                                     - ฝ้าเพดานใช้ T-Bar โครงอลุมิเนียม ติดตั้งแผ่นฝ้าลายสำเร็จรูป

                                     - หลังคา เป็นกระเบื้องลอนคู่ หนา 6 มม.

    ระยะเวลาในการสร้าง 15-45 วัน

   บ้านแบบ E    

   บ้านแบบ E

   ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร ลักษณะ 1 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ห้องน้ำ

   ราคา  375,000.00 บาท

   โครงสร้างโดยทั่วไป        - โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก ทาสีกันสนิม

                                     - ผนังซีเมนท์อัดแน่นชนิดพิเศษ หนา 12 มม.

                                     - พื้นซีเมนท์อัดแน่นชนิดหนาพิเศษ หนา 20 มม. วัสดุปูพื้นกระเบื้องยาง

                                     - ฝ้าเพดานใช้ T-Bar โครงอลุมิเนียม ติดตั้งแผ่นฝ้าลายสำเร็จรูป

                                     - หลังคา เป็นกระเบื้องลอนคู่ หนา 6 มม.

    ระยะเวลาในการสร้าง 15-45 วัน

 

 บ้านแบบ L

 

 บ้านแบบ L

   ขนาด 30 ตร.เมตร ลักษณะ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 

   ราคา  420,000 - 540,000 บาท

   โครงสร้างโดยทั่วไป        - โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก ทาสีกันสนิม

                                     - ผนังซีเมนท์อัดแน่นชนิดพิเศษ หนา 12 มม.

                                     - พื้นซีเมนท์อัดแน่นชนิดหนาพิเศษ หนา 20 มม. วัสดุปูพื้นกระเบื้องยาง

                                     - ฝ้าเพดานใช้ T-Bar โครงอลุมิเนียม ติดตั้งแผ่นฝ้าลายสำเร็จรูป

                                     - หลังคา เป็นกระเบื้องลอนคู่ หนา 6 มม.

    ระยะเวลาในการสร้าง 15-45 วัน

 บ้านแบบ F   

บ้านแบบ F

   ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร ลักษณะ 2 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ห้องน้ำ

   ราคา  580,000.00 บาท

   โครงสร้างโดยทั่วไป        - โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก ทาสีกันสนิม

                                     - ผนังซีเมนท์อัดแน่นชนิดพิเศษ หนา 12 มม.

                                     - พื้นซีเมนท์อัดแน่นชนิดหนาพิเศษ หนา 20 มม. วัสดุปูพื้นกระเบื้องยาง

                                     - ฝ้าเพดานใช้ T-Bar โครงอลุมิเนียม ติดตั้งแผ่นฝ้าลายสำเร็จรูป

                                     - หลังคา เป็นกระเบื้องลอนคู่ หนา 6 มม.

    ระยะเวลาในการสร้าง 15-45 วัน

 

 บ้านแบบ G   

บ้านแบบ G

   ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร ลักษณะ 3 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 2 ห้องน้ำ

   ราคา  820,000.00 บาท

   โครงสร้างโดยทั่วไป        - โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก ทาสีกันสนิม

                                     - ผนังซีเมนท์อัดแน่นชนิดพิเศษ หนา 12 มม.

                                     - พื้นซีเมนท์อัดแน่นชนิดหนาพิเศษ หนา 20 มม. วัสดุปูพื้นกระเบื้องยาง

                                     - ฝ้าเพดานใช้ T-Bar โครงอลุมิเนียม ติดตั้งแผ่นฝ้าลายสำเร็จรูป

                                     - หลังคา เป็นกระเบื้องลอนคู่ หนา 6 มม.

    ระยะเวลาในการสร้าง 15-45 วัน

 

บ้านแบบพิเศษ

บ้านแบบ พิเศษ 1,500,000.00 บาท    

    ขนาด 6.00 x 10.00 เมตร สำหรับสำนักงาน หรือที่อยู่อาศัย ลักษณะ

   1 ห้อง ขนาด 3.00 x 4.80 เมตร ,  1 ห้อง ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร , 1 ห้อง ขนาด 6.00 x 3.00 เมตร

   1 ห้องน้ำ ขนาด 1.20 x 3.00 เมตร   และมี ระเบียง ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร 

    ราคา  1,500,000.00 บาท

   โครงสร้างโดยทั่วไป        - โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก ทาสีกันสนิม

                                     - ผนังซีเมนท์อัดแน่นชนิดพิเศษ หนา 12 มม.

                                     - พื้นซีเมนท์อัดแน่นชนิดหนาพิเศษ หนา 20 มม. วัสดุปูพื้นกระเบื้องยาง

                                     - ฝ้าเพดานใช้ T-Bar โครงอลุมิเนียม ติดตั้งแผ่นฝ้าลายสำเร็จรูป

                                     - หลังคา เป็นกระเบื้องลอนคู่ หนา 6 มม.

    ระยะเวลาในการสร้าง 15-45 วัน